PREUS

5,00€

 6,60 €

10,00 €

3,85 €
4,40 €
5,00 €
3,00

Preus visites: 2,00 €

Taxa turística 0,50€ per persona i dia


Caseta de fusta / mòdul
Caps de setmana 160 € (2 nits)
Caps de setmana   80 € (1 nit)
Setmana Santa, festius i ponts   82,50 € per nit
  (mínim 4 nits)
Agost

  77 € per nit
  (mínim 5 nits)

   

Preus per a 4 persones i 1 cotxe.
Per cada persona més (per nit): 15 €
                                                          

 

Bungalows
Caps de setmana  120 € (2 nits)
Caps de setmana   60 € (1 nit)
Setmana Santa, festius i ponts   60 € per nit
  (mínim 4 nits)
Agost   65 € per nit
  (mínim 3 nits)
   

Preus per a 4 persones i 1 cotxe.
Per cada persona més (per nit): 10€
                                                        


Temporada per caravanes
Tot l'any 1.644,00 €
   137,00 € cadal mes)
Abril    220,00 € (cada mes)
Setembre , octubre i novembre   159,50 € (cada mes)
De desembre a juny   137,00 € (cada mes)

Preus per a 4 persones i 1 cotxe.
Per cada persona més (per nit): adult 4,95 €
                                                          nen 4,40 €


Temporada mòdul
Tot l'any 2.400,00 €
   205,00 € (cada mes)

Equipat amb aigua, llum i desgüas